Hem

§ Lex Helena | Välkommen | Ekonomi, juridik, rådgivning
MED DINA EKONOMISKA & JURIDISKA INTRESSEN I FOKUS
Står du inför juridiska spörsmål av civilrättslig karaktär så finns
§ Lex Helena till för dig. Du får hjälp med juridik och ekonomi på vardagsspråk helt enkelt.

EKONOMI · JURIDIK · RÅDGIVNING

Särskilt fokuserar vi på dig som behöver assistans inom det civilrättsliga området och då framförallt på familjerättens samt avtalsrättens områden. Vi stöttar dig så att du kan tillvarata dina intressen – på både kort och lång sikt.

Du är välkommen att höra av dig då du har frågor kring arv, testamente, skilsmässa, boutredning, bouppteckning m.m.

Kontakta § Lex Helena och mig, Helena Kohlberg, genom mina sociala nätverk så följer jag snarast upp med ett samtal till dig.

För frågor av allmän karaktär ring 08 – 437 55 938 eller på 0709-56 01 50
vardagar klockan 08.00 – 17.00.

Har du specifika frågor som berör just din situation, ring då på vår rådgivningslinje:
0900 – 104 00 30 Samtalet kostar 21,50 kr/min.

FÖRBEREDELSER

Förbered dig inför ett rådgivningssamtal genom att för dig själv klargöra hur din situation ser ut och vad din frågeställning är. Skriv i punktform ned de frågor du har. På så sätt utnyttjar du tiden på absolut bästa sätt!

VAD ÄR § LEX HELENA

Klicka på länken och läs om § Lex Helena.
Du är varmt välkommen!