§ Lex Helena

MED DINA EKONOMISKA & JURIDISKA INTRESSEN I FOKUS

Står du inför juridiska spörsmål av civilrättslig karaktär så finns § Lex Helena till för dig. Här får du hjälp med juridik och ekonomi på enkelt vardagsspråk.

Särskilt fokuserar vi på dig som behöver stöd och hjälp inom det civilrättsliga området. 

Framförallt på familjerättens samt avtalsrättens områden. Vi stöttar dig så att du kan tillvarata dina intressen – på både kort och lång sikt.

Du är varmt välkommen att höra av dig då du behöver hjälp med att göra en bakgrundskontroll av advokat – innan du anlitar någon. Likaså bistår § Lex Helena dig med att bestämma syfte, mål och resultat för eventuellt anlitande av advokat.

Du som har frågor om arv, testamente, skilsmässa, boutredning, bouppteckning m.m. är också varmt välkommen. § Lex Helena kan hjälpa till med att upprätta testamente så att det går rätt till i lagens mening. Likaså kan vi hjälpa till att upprätta gåvobrev.

Då en kär och nära person gått bort ska en bouppteckning upprättas, efter det att en boutredning gjorts. 

OBS! Den som bistår med boutredning behöver vare sig vara advokat eller revisor. Vill du veta mer – kontakta § Lex Helena.

CourtGavel

Sagt om § Lex Helena

"Om du bara visste hur tacksam jag är för all hjälp och kunskap jag har fått utav dig.
Andrea Fransson
"Jag tycker du tydliggjorde och förenklade ärendet på ett väldigt bra och pedagogiskt sätt😊 Du var snabb och allt gick väldigt smidigt till en human peng😊"
Martin Eklund

§ Lex Helena står för

Paketerbjudanden

  • Integritet
  • Expertis
  • Professionalitet

 

I oaketerbjudande Bakgrundskontroll ingår kontroll av upp till tre advokater. Här handlar det om att ta reda på om den/de advokater du tänkt anlita eventuellt blivit anmäld/-a till Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd. Alldeles särskilt är det viktigt är det att ta reda på om den tilltänkte advokaten möjligtvis tilldelats en eller flera disciplinära påföljder. Inte minst om dessa påföljder gäller anmälda brister i fall som liknar ditt!

Här kan du bespara dig både framtida problem och inte minst spara stora pengar genom att låta § Lex Helena hjälpa dig att ta fram fakta, innan du anlitar en advokat.

Du får en skriftlig rapport innehållande en sammanställning av eventuella disciplinärenden som advokaten/advokaterna eventuellt varit föremål för.

Arvode: 3 500 kronor (varav moms 700 kr) varav 1 750 kronor (varav moms 350 kr) erlägges i samband med beställning av uppdraget.
Resterande 1 750 kronor 
(varav moms 350 kr) erlägges i samband med meddelande om att uppdraget är slutfört samt inför skriftlig slutrapport levereras.

Då du har för avsikt att anlita advokat behöver du vara klar över syftet med det uppdrag du står i begrepp att anlita advokaten för.

Vad är det för juridiskt problem du har? Vad exakt vill du att advokaten ska hjälpa dig med?

§ Lex Helena hjälper dig definiera syftet med det uppdrag du vill ha advokatens hjälp med. Du får hjälp att sätta mål och specificera det resultat du vill att advokaten ska uppnå för din räkning.

Även detta erbjudande kan bespara dig stora pengar. Det dunkelt tänkta är det dunkelt sagda och det är något som en del advokater utnyttjar för att kunna debitera dig många timmar för. Var även medveten om att en del advokater endast tar sig an ett uppdrag då du betalar dem
25 000-50 000 kronor i förskott och det innan du ens har satt dem närmare in i din sak.

Arvode:  5 300 kronor (varav moms 1 060 kronor). Hälften av arvodet 2 650 kronor erläggs i samband med beställning av uppdraget. Resterande 2 650 kronor erläggs i samband med meddelande om att uppdraget är slutfört samt strax innan det att en skriftlig sammanfattning levereras.